10 Greatest Kung Fu Masters Who Ever Lived

0
108

10 Greatest Kung Fu Masters Who Ever Lived

Here are in our opinion the greatest Kung Fu Master ever existed.

1. Yue Fei

2. Zhang Sanfeng 张三丰

3. Wang Lang 王朗

4. Chen Wangting 陈王廷

5. Zhang Songxi 张松溪

6. Gan Fengchi 甘凤池

7. Dong Haichuan 董海川

8. Yang Luchan 杨露蝉

9. Wong Fei-hung

10. Huo Yuanjia